• دکتر حمیدرضا بهرامی

  استادیار
  مدیر گروه کارشناسی ارشد
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  +مطالعه بیشتر
 • سفر عشق

  از شهر شهود عشق می آئیم و از وادی نور
  قطره ای بودیم در اقیانوس طواف و ذره ای در محشر مشعر
  سعی کردیم صفایی یابیم
 • سفر

  تجارب سفرها همیشه برایم سودمند بوده وعمق افکار آدمی را وسعت می بخشد.
 • 1
 • 2
 • 3
Get bookie bonus - gbetting.co.uk